Noi Nemeth Resort SRL , cu sediul în Str.Răchitei, nr. 46, Jud. Mures, Sovata, suntem de preocupați de a vă garanta confidențialitatea și deplina protecție a datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu normele, principiile și reglementările în vigoare în Uniunea Europeană în acest domeniu, inclusiv cu Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Datele cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă iar o persoană identificabilă este acea persoană identificabilă, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. Această Politică se referă la datele personale ale clienților noștri, ale partenerilor de afaceri, ale altor persoane care intră în contact cu noi sau care vizitează locațiile noastre, angajați sau persoane aflate în proces de angajare, colaboratori etc. și se aplică datelor cu caracter personal colectate prin: e-mail, direct la recepție, formulare diverse, CV-uri, înregistrări video, web-site, social media. În scopul desfășurării activității, Nemeth Resort SRL poate colecta, prelucra și stoca anumite date cu caracter personal necesare din punct de vedere legal, pentru încheierea unui contract sau din interes legitim. Aceste date pot fi, dar nu se limitează la: nume, prenume, cetățenie, adresă, telefon, adresa de e-mail, imagini în mișcare etc. Politica de confidențialitate descrie:
 • Scopul pentru care colectăm și modul în care folosim datele dumneavoastră cu caracter personal;
 • Modul în care colectăm date cu caracter personal;
 • Temeiul procesării pentru scopul de mai sus;
 • Categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm;
 • Perioada de stocare în vederea procesării;
 • Drepturile dumneavoastră și modul în care puteți să le exercitați;
 • Către cine putem transmite aceste date.
De asemenea, dorim să vă facem cunoscute măsurile pe care le luăm pentru a garanta securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal precum și modul în care ne puteți contacta în chestiuni legate de confidențialitate și de protecție a datelor dumneavoastră cu caracter personal. Cine suntem  Nemeth Resort SRL , cu sediul în Str.Răchitei, nr. 46, Jud. Mures, Sovata, înregistrată la Registrul Comerțului cu J26/446/2016, CUI RO 35838639, Sovata, Pentru mai multe detalii despre Nemeth Resort puteți afla accesând site-ul www.nemethresort.ro SCOPUL PENTRU CARE COLECTĂM ȘI MODUL ÎN CARE FOLOSIM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL Societatea noastră colectează date în următoarele cazuri:
 1. Dacă sunteți un client sau un potențial client al Resortului:
Avem obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră. 1.1.  Pentru a vă oferi serviciile noastre Vă solicităm date pentru a vă oferi serviciile noastre: – a vă putea rezerva camere și alte servicii în Resortul nostru; temeiul de prelucrare a datelor este în acest caz executarea unui contract; – a vă putea caza în Resortul nostru; prelucrarea datelor cu caracter personal se face, în acest caz, în baza unei obligații legale; – a vă înscrie în programul de loialitate (opțional), având ca temei de prelucrare interesul legitim al Resortului; – a deveni membru al SPA-ului nostru, având ca temei de prelucrare interesul legitim al Resortului, precum și executarea unui contract. 1.2.  Pentru a comunica cu dumneavoastră Este important pentru noi să putem comunica cu dumneavoastră în scopuri variate, cum ar fi acela de a afla care sunt opiniile dumneavoastră asupra serviciilor noastre, acela de a soluționa diverse sesizări ale dumneavoastră sau acela de a vă putea oferi servicii personalizate, oferite în timp util, în format electronic. 1.3.  Obligație legală În anumite situații vă putem solicita unele date cu caracter personal în temeiul unei obligații legale, impuse de legislația în vigoare. 1.4.  Trimiterea de informări (newsletter) Vă solicităm date pentru a vă trimite informări comerciale / newslettere, în format electronic. Pentru acest lucru vă cerem consimțământul / acordul și vă solicităm adresa de poștă electronică, în mod expres; avem ca temei al prelucrării interesul nostru legitim. Vă puteți retrage oricând consimțământul, exprimând astfel opțiunea dumneavoastră de a nu mai primi newsletter-ul nostru în viitor, făcând click pe „dezabonare” atunci când primiți e-mailul respectiv. Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dumneavoastră sunt numele, telefonul, faxul, adresa / domiciliul, adresa de poștă electronică (opțional) precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct.
 1. Dacă sunteți un angajat sau un alt tip de colaborator 
2.1.  Pentru a intra în relații contractuale cu noi (Contract Individual de Muncă etc.) Vă solicităm datele impuse de lege pentru a încheia contracte de muncă cu noi, în temeiul unei obligații legale: nume, prenume, domiciliu, data și locul nașterii, coordonatele actului de identitate, acte de studii, cazier judiciar (atunci când este cazul). 2.2.  Pentru a comunica cu dumneavoastră Pentru a putea comunica cu dumneavoastră în timp util vă putem solicita numărul de telefon și adresa de poștă electronică.
 1. Dacă doriți să vă angajați la Nemeth Resorts
Utilizăm datele personale conținute în CV-urile pe care le primim pentru a evalua calificările solicitanților pentru o poziție în cadrul Nemeth Resorts. Ne bazăm prelucrările pe interesul de potențială încheiere și derulare a unui contract de muncă. Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dumneavoastră sunt numele, adresa de poștă electronică, telefonul, faxul, adresa, datele personale incluse în CV, detaliile privind educația şi instruirea, calificările profesionale, precum şi alte date cu caracter personal pe care ni le puteți furniza direct.
 1. Dacă sunteți un partener de afaceri / furnizor
4.1.  Pentru a ține legătura cu dumneavoastră Utilizăm datele dumneavoastră personale pentru a păstra contactul direct și a menține relația contractuală cu dumneavoastră. Colectăm aceste date având ca temei încheierea de contracte comerciale. 4.2.  Comunicarea cu dumneavoastră Utilizăm datele dumneavoastră de contact pentru a comunica cu dumneavoastră cu privire la orice probleme relevante legate de relația noastră contractuală. 4.3.  Obligație legală În anumite situații vă putem solicita unele date cu caracter personal în temeiul unei obligații legale, impuse de legislația în vigoare.
 1. Dacă sunteți un vizitator în spațiile Nemeth ResortSA
Utilizăm datele dumneavoastră personale pentru a asigura securitatea, bunurilor și personalului nostru. În acest caz, ne bazăm procesarea datelor pe interesul legitim al Nemeth ResortSRL, și anume protecția acestor spații, active și personal. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt numele dumneavoastră precum și alte date cu caracter personal pe care ni le puteți furniza direct, la solicitarea noastră, precum și imaginile dumneavoastră înregistrate cu ajutorul sistemului de supraveghere video.
 1. Dacă sunteți utilizator al site-urilor noastre internet – www.nemethresort.ro etc.
Folosim datele personale pe care le colectăm de la dumneavoastră atunci când vizitați site – urile nostru de internet în scopul de a monitoriza traficul și de a îmbunătăți conținutul site-urilor. Ne bazăm în această activitate de procesare a datelor pe interesul nostru legitim de a asigura buna funcționare a site-urilor noastre de internet, precum și îmbunătățirea acestora. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt ora și data accesării unui site Internet și adresa IP de la care a fost accesat site-ul respectiv. Temeiurile de prelucrare a datelor cu caracter personal pot fi: o obligație legală (în cazul în care Nemeth Resorteste obligată legal să divulge anumite date cu caracter personal autorităților publice), executarea unui contract încheiat de Nemeth Resort în contextul unei anumite tranzacții sau interesul legitim al Nemeth Resort  de a efectua o tranzacție în cel mai eficient mod. Serviciul de rezervare online este asigurat prin intermediul website-ului propriu; atunci când accesați acest serviciu, termenii și condițiile care se aplică sunt cele menționate pe acel website. Vă sfătuim să îi consultați.
 1. Furnizarea de date cu caracter personal 
Atunci când datele cu caracter personal vă sunt solicitate direct dumneavoastră, Nemeth Resortvă solicită să furnizați toate categoriile de date pe care le solicităm în scopurile menționate anterior, deoarece altfel nu ne vom putea îndeplini activitatea specifică. Dacă furnizați lui Nemeth Resortdate cu caracter personal ale altor persoane fizice, vă rugăm să comunicați acestora, înainte de o astfel de furnizare de date, modalitatea în care Nemeth Resortintenționează să proceseze datele lor cu caracter personal, așa cum este descris în această politică de confidențialitate.
 1. Transmiterea de date cu caracter personal către terți
Deși, ca o regulă generală, noi nu divulgăm datele dumneavoastră personale către terţi, există posibilitatea: – de a dezvălui datele de contact către furnizorii noștri de servicii de marketing (numai cu consimțământul dumneavoastră); – de a dezvălui datele de contact către furnizorii noștri de servicii de IT de sondare a gradului de satisfacție (numai cu consimțământul dumneavoastră); – dacă există obligația legală de transmitere a datelor personale relevante către autorități publice, în contextul furnizării de către noi a serviciilor solicitate de dumneavoastră;
 1. Durata procesării 
Intenționăm să păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru o perioadă cât mai scurtă de timp, atât cât este minimul necesar pentru buna desfășurare a activității noastre – de regulă 24 de luni. Există însă situații în care legislația în vigoare impune păstrarea anumitor seturi de date pe perioade mai îndelungate de timp.
 1. Drepturile dumneavoastră
În calitate de titular al datelor cu caracter personal, RGPD vă oferă o serie de drepturi, inclusiv:
 • dreptul de acces – vă permite să obțineți confirmarea faptului că datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de către noi şi, dacă este afirmativ, care sunt detaliile relevante ale acestor activități de prelucrare;
 • dreptul de rectificare – vă permite să rectificați datele dumneavoastră personale dacă sunt incorecte;
 • dreptul la ștergere – vă permite să obțineți ștergerea datelor dumneavoastră personale în anumite cazuri, ca de exemplu:
  • dacă datele nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate;
  • dacă procesarea s-a bazat pe consimțământul dumneavoastră și dacă v-ați retras consimțământul, sau acesta a expirat sau în cazul în care nu mai există un temei juridic pentru procesarea datelor dumneavoastră personale;
  • o instanță sau o autoritate de reglementare a decis că datele dumneavoastră cu caracter personal în cauză trebuie șterse;
  • dacă se dovedește că datele dumneavoastră personale au fost prelucrate în mod ilegal;
 • dreptul la restricționare – vă permite să obțineți restricția de procesare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite cazuri, de exemplu, atunci când contestați acuratețea datelor dumneavoastră cu caracter personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm această acuratețe;
 • dreptul de a obiecta – vă permite să obiectați la procesarea ulterioară a datelor dumneavoastră cu caracter personal, în condițiile și în limitele stabilite de lege;
 • dreptul la portabilitatea datelor – vă permite să primiți datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil, sau să transmiteți aceste date unui alt operator de date.
Suntem bucuroși să vă asigurăm exercitarea acestor drepturi, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau implică un efort disproporționat. Puteți să vă exercitați drepturile menționate mai sus și să aflați mai multe despre astfel de drepturi prin depunerea la noi, în calitatea noastră de operator de date, o cerere scrisă la Nemeth Resort SRL, Str.Răchitei, nr. 46, Jud. Mures, Sovata, sau prin e-mail la adresa contact@nemethresort.ro. De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în calitatea sa de autoritate publică centrală autonomă cu competență generală în domeniul protecției datelor personale. Ne-am angajat să tratăm întotdeauna solicitările dumneavoastră cu cea mai mare atenție și puteți adresa orice întrebări pentru a primi răspuns în cel mai scurt timp posibil.
 1. VERSIUNI ALE ACESTEI POLITICI DE CONFIDENȚIALITATE
Această Politică de Confidențialitate intră în vigoare la 25 mai 2018. Ea poate fi actualizată în funcție de modificările legislative ce pot apărea. Orice actualizare se va aplica după un interval de 15 zile de la publicarea pe site.   Nota de Informare proces cazare    1NEMETH RESORT Str.Răchitei, nr. 46, Jud. Mures, Sovata, Tel: +04734937770 Email: contact@nemethresort.ro, www.nemethresort.ro NOTĂ DE INFORMARE privind aplicarea prevederilor Regulamentului General de Protecție a Datelor cu Caracter Personal în procesul de cazare Resortieră Noi, la NEMETH RESORT SRL suntem interesați să vă respectăm intimitatea și, de aceea, politica noastră de confidențialitate și toate procedurile legate de aceasta se conformează  Regulamentului General de Protecție a Datelor cu Caracter Personal. Puteți găsi toate informațiile legate de acest subiect la adresa:www.nemethresort.ro/ro/privacy-policy.html. În cele ce urmează puteți regăsi informațiile care vă explică modul în care colectăm datele cu caracter personal în procesul de cazare în Resortului nostru.    CE INFORMAȚII COLECTĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ? Colectăm următoarele date: -date care sunt solicitate expres de legislația în vigoare (Hotărârea Guvernului României nr. 237 / 2001 și Normele sale de aplicare): nume, prenume; data și locul nașterii; cetățenia; domiciliul; coordonatele actului de identitate (BI, CI –unde există), pașaport etc.; -date care se bazează pe interesul nostru legitim, precum adresa de email, numerele de telefon fix și mobil, numărul de fax, starea dumneavoastră de sănătate care, eventual, necesită cazare într-untip special de cameră. Este opțiunea dumneavoastră de a răspunde sau nu solicitărilor noastre. Datele cu caracter personal menționate mai sus provin fie din actul dumneavoastră de identitate –în cazul datelor cerute expres de lege, sau ne sunt furnizate,opțional, chiar de dumneavoastră (adresă de email, numere de telefon etc.).    ÎN CE SCOP COLECTĂM INFORMAȚII DESPRE DUMNEAVOASTRĂ? Colectăm datele de mai sus în următoarele scopuri: -Pentru îndeplinirea procedurii obligatorii privind cazarea; -Pentru actualizarea informațiilor dumneavoastră de contact;  -Opțional, cu consimțământul dumneavoastră scris. Pentru înregistrarea dumneavoastră pentru calitatea de membru al programului de loialitate; -Pentru a vă trimite mesaje de marketing direct și altecomunicări în legătură cu produsele și serviciile oferite de Nemeth Resorts;  -Pentru efectuarea de cercetări de piață și de sondaje de opinie sau pentru diferite alte tipuri de comunicare.  CUM FOLOSIM INFORMAȚIILE DESPRE DUMNEAVOASTRĂ?Toate aceste informații ne sunt necesare pentru a vă putea caza în Resortul nostru.Nu vindem datele dumneavoastră către alte entități. Datele sunt stocate în serverele noastre o perioadă de 24 de luni după ultimul dumneavoastră sejur la noi, iar apoi acestea se șterg automat. Pentru a vă trimite informări periodice (newsletter) folosim o platformă IT specializată, care face exclusiv serviciul de e-mailing. Pentru a vă solicita opinia despre serviciile noastre folosim o altă platformă IT, care vă transmite automat un formular la care vă solicită să răspundeți.     Datele personale pe care le completați în Formularul de cazare precum și adresa de email –în situația în care ne-o puneți la dispoziție care vă ajute să vă putem ține la curent cu ofertele noastre, în situația în care ne furnizați adresa dumneavoastră personală de e-mail și ne dați acordul dumneavoastră în acest sens. Dacă ați acceptat aceasta, puteți renunța oricând la a mai primi oferte de la noi, printr-un proces simplu de dezabonare. ACCESUL LA INFORMAȚII, RECTIFICARE A DATELOR, PLÂNGERI Vă asigurăm că toate drepturile dumneavoastrăsunt respectate și că informațiile dumneavoastră cu caracter personal sunt integral protejate. Ele se păstrează, securizat, în sistemele noastre, astfel încât nicio persoană neautorizată nu poate aveaacces la ele.  Aveți dreptul de a ne solicita:  -Accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, stocate în sistemele noastre IT; -Rectificarea sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal; -Restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal; -Opoziția dumneavoastră față de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal; -În situația în care v-ați dat consimțământul ca noi să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal aveți dreptul, în orice moment, să vă retrageți acest consimțământ, fără însă ca acest fapt să afecteze legalitatea prelucrării datelor efectuate pe baza consimțământului dumneavoastră, înainte de retragerea lui. Solicitările dumneavoastră trebuie să fie făcute sub formă de cerere. Dacă doriți să ne trimiteți cererea în format electronic, aceasta trebuie să ne fie trimisă de pe o adresă de email verificabilă, existentă în sistemele noastre IT. Datele de contact ale departamentului care se ocupă de protecția datelor cu caracter personal sunt: contact@nemethresorts.ro. Aveți dreptul de a vă plânge către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Acesta este organismul de control căruia vă puteți adresa dacă considerați că solicitările dumneavoastră nu au fost rezolvate conform legii. Mai multe informații găsiți la următoarea adresa: http://www.dataprotection.ro/?page=contactVALABILITATEA NOTEI DE INFORMARE PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA Această variantă a Notei de informare este în vigoare din mai 2019 și se va actualiza dacă apar noi cerințe legale.   Nota de informare Instagram   NEMETH RESORT Str.Răchitei, nr. 46, Jud. Mures, Sovata, Tel: +04734937770 Email: contact@nemethresort.ro, www.nemethresort.ro DE INFORMARE privind aplicarea prevederilor Regulamentului General de Protecție a Datelor cu Caracter Personal prinutilizarea platformei „INSTAGRAM”Noi, la NEMETH RESORT SRL suntem interesați să vă respectăm intimitatea și, de aceea, politica noastră de confidențialitate și toate procedurile legate de aceasta se conformează Regulamentului General de Protecție a Datelor cu Caracter Personal. Puteți găsi toate informațiile legate de acest subiect la adresa: http://www.nemethresort.ro/privacypolicy-ro.html NOTIFICARE DE CONFIDENȚIALITATE Resortului, Pensiunea Nemeth, Cazare Nemeth, aparțin societății NEMETH  RESORTSRL. În cele ce urmează puteți regăsi informațiile care vă explică modul în care colectăm datele cu caracter personal în procesul de comunicare cu dumneavoastră prin platforma „INSTAGRAM”. CE INFORMAȚII COLECTĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ? Prin platforma INSTAGRAM avem acces direct la următoarele dumneavoastră date cu caracter personal: -Fotografiile de profil care pot conține date biometrice; -Fotografiile pe care le distribuiți și care pot conține date biometrice (fotografii faciale) ale dumneavoastră sau ale altor persoane   CUM FOLOSIM INFORMAȚIILE DESPRE DUMNEAVOASTRĂ? Toate informațiile mai sus menționate despre dumneavoastră sunt publice pe platforma INSTAGRAM. Nu vindem și nu trimitem datele dumneavoastră către alte entități.  MARKETING: Dacă sunteți unul dintre follower-i noștri veți avea acces la fotografiile noastre care pot avea conținut de marketing. Puteți oricând renunța la a mai primi mesaje de la noi, printr-un proces simplu de dezabonare („unfollow”).    ACCESUL LA INFORMAȚII, RECTIFICARE A DATELOR ȘI PLÂNGERI Vă asigurăm că toate drepturile dumneavoastră sunt respectate și că informațiile dumneavoastră cu caracter personal sunt integral protejate. Datele de contact ale departamentului care se ocupă de protecția datelor cu caracterpersonal sunt: contact@nemethresort.ro. Aveți dreptul de a vă plânge către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Acesta este organismul de control căruia vă puteți adresa dacă considerați că solicitările dumneavoastră nu au fost rezolvate conform legii. Mai multe informații găsiți la următoarea adresă http://www.dataprotection.ro/?page=contactVALABILITATEA NOTIFICĂRII DE CONFIDENȚIALITATEAceastă variantă a Notei de informare este în vigoare din mai 2019 și se va actualiza dacă apar noi cerințe legale.   Nota de informare Facebook    NEMETH RESORT Str.Răchitei, nr. 46, Jud. Mures, Sovata, Tel: +04734937770 Email: contact@nemethresort.ro, www.nemethresort.ro NOTĂ DE INFORMARE privind aplicarea prevederilor Regulamentului General de Protecție a Datelor cu Caracter Personal în domeniul activităților de marketing prin utilizarea platformei FACEBOOK Noi, la NEMETH RESORT SRL suntem interesați să vă respectăm intimitatea și, de aceea, politica noastră de confidențialitate și toate procedurile legate de aceasta se conformează Regulamentului General de Protecție a Datelor cu Caracter Personal. Puteți găsi toate informațiile legate de acest subiect la adresa: http://www.nemethresort.ro/privacypolicy-ro.html NOTIFICARE DE CONFIDENȚIALITATE Resortului, Pensiunea Nemeth, Cazare Nemeth, aparțin societății NEMETH  RESORT SRL. În cele ce urmează puteți regăsi informațiile care vă explică modul în care colectăm datele cu caracter personal în procesul de comunicare cu dumneavoastră prin platforma „Facebook”.CE INFORMAȚII COLECTĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ? Prin platforma „Facebook” nu avem acces direct la datele dumneavoastră cu caracter personal, cu următoarele excepții: -Vă putem contacta doar dacă, în prealabil, dumneavoastrăne-ați contactat mai întâi; -Dacă ne dați „Like”, vă putem accesa profilul deFacebook și datele cu caracter personal pe care le aveți disponibile public;-În momentul în care vă postați o fotografie și vă dați „check-in” în Resortul nostru, administratorii paginii pot accesa fotografia dumneavoastră; -Dacă distribuiți o postare a noastră pe profilul dumneavoastră personal, sau dacă distribuiți o postare personală în cronologia paginii Resortului nostru, sau recomandați Resortul nostru unei alte persoane, atunci administratorii paginii sunt notificați despre activitatea dumneavoastră pe pagina de Facebook a Resortului.    CUM FOLOSIM INFORMAȚIILE DESPRE DUMNEAVOASTRĂ?   Toate informațiile mai sus menționate despre dumneavoastră sunt accesibile exclusiv administratorilor paginii Resortului. Nu vindem și nu trimitem datele dumneavoastră către alteentități.    MARKETING   Ocazional este posibil să folosim serviciul de promovare profilată oferit de platforma Facebook, în condițiile stabilite de compania Facebook, pe care le puteți accesa din secțiunile „Termeni și condiții”, respectiv „Politica de confidențialitate”.Puteți oricând renunța la a mai primi mesaje de la noi, printr-un proces simplu de dezabonare („unfollow”).   ACCESUL LA INFORMAȚII, RECTIFICARE A DATELOR ȘI PLÂNGERI    Vă asigurăm că toate drepturile dumneavoastră sunt respectate și că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt integral protejate. Datele de contact ale departamentului care se ocupă de protecția datelor cu caracter personal sunt: contact@nemethresort.ro Aveți dreptul de a vă plânge cătreAutoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Acesta este organismul de control căruia vă puteți adresa dacă considerați că solicitările dumneavoastră nu au fost rezolvate conform legii. Mai multe informații găsiți la următoarea adresă http://www.dataprotection.ro   VALABILITATEA NOTIFICĂRII DE CONFIDENȚIALITATE Această variantă a Notei de informare este în vigoare din mai 2019 și se va actualiza dacă apar noi cerințe legale.   Nota de informare referitoare la activitatile de Vânzări, IT si Financiare NEMETH RESORT  Str.Răchitei, nr. 46, Jud. Mures, Sovata, Tel: +04734937770 Email: contact@nemethresort.ro, www.nemethresort.ro DE INFORMARE privind aplicarea prevederilor Regulamentului General de Protecție a Datelor cu Caracter Personal în relația cu persoane fizice sau cu persoane fizice reprezentante ale unor persoane juridice care cumpără servicii oferite de Nemeth ResortNoi, la NEMETH RESORTS SRL suntem interesați să vă respectăm intimitatea și, de aceea, politica noastră de confidențialitate și toate procedurile legate de aceasta se conformează Regulamentului General de Protecție a Datelor cu Caracter Personal. Puteți găsi toate informațiile legate de acest subiect la adresa: https://www.nemethresort.ro/ro/privacy-policy.html NOTIFICARE DE INFORMARE a Resortului, Pensiunea Nemeth, Cazare Nemeth, aparțin societății NEMETH  RESORT SRL. În cele ce urmează puteți regăsi informațiile care vă explică modul în care colectăm datele cu caracter personal în relația cu persoane fizice sau cu persoane fizice reprezentante ale unor persoane juridice care cumpără servicii specializate oferite de Nemeth Resort. CE INFORMAȚII COLECTĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ? Colectăm următoarele date: numele și prenumele; domiciliul; coordonatele actului de identitate; opțional, cu consimțământul titularului: număr de telefon; adresă de e-mail. ÎN CE SCOP COLECTĂM INFORMAȚII DESPRE DUMNEAVOASTRĂ? Colectăm datele de mai sus pentru a asigura derularea corespunzătoare a contractului / contractelor care se încheie între societate și dumneavoastră. CUMFOLOSIM INFORMAȚIILE DESPRE DUMNEAVOASTRĂ? Toate aceste informații ne sunt necesare pentru a putea colabora în mod eficient cu dumneavoastră. Nu vindem datele dumneavoastră către alte entități. Datele sunt stocate în serverele noastre o perioadă de 6 lunide la încetarea colaborării cu dumneavoastră prezență, iar apoi acestea se șterg automat.  TRANSFERUL INTERNAȚIONAL AL DATELOR CU CARACTER PERSONAL Datele personale pe care le completați nu sunt trimise, sub nicio formă, în străinătate.  ACCESUL LA INFORMAȚII, RECTIFICARE A DATELOR, PLÂNGERI.  Vă asigurăm că toate drepturile dumneavoastră sunt respectate și că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt integral protejate. Ele se păstrează, securizat, în sistemele noastre, astfel încât nicio persoană neautorizată nu poate avea acces la ele. Datele de contact ale departamentului care se ocupă de protecția datelor cu caracter personal sunt: contact@nemethresort.ro. Aveți dreptul de a vă plânge către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.  Acesta este organismul de control căruia vă puteți adresa dacă considerați că solicitările dumneavoastră nu au fost rezolvate conform legii.  Mai multe informații găsiți la următoarea adresa: http://www.dataprotection.ro VALABILITATEA NOTIFICĂRII DE CONFIDENȚIALITATE Această variantă a Notei de informare este în vigoare din mai 2019 și se va actualiza dacă apar noi cerințe legale.   Nota de informare pentru rezervare prin tel. sau email.   NOTA DE INFORMARE privind aplicarea prevederilor Regulamentului General de Protecție a Datelor cu Caracter Personal în procesul de rezervare Resortieră prin telefon sau prin e-mail Noi, la NEMETH RESORT SRL suntem interesați să vă respectăm intimitatea și, deaceea, politica noastră de confidențialitate și toate procedurile legate de aceasta se conformează Regulamentului General de Protecție a Datelor cu Caracter Personal. Puteți găsi toate informațiile legate de acest subiect la adresa: http://www.nemethresort.ro NOTIFICARE DE INFORMARE a Resortului, Pensiunea Nemeth, Cazare Nemeth, aparțin societății NEMETH  RESORT SRL. În cele ce urmează puteți regăsi informațiile care vă explică modul în care colectăm datele cu caracter personal în procesul de rezervare a unui sejurprin telefon sau prin e-mail. CE INFORMAȚII COLECTĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ? Pentru aface o rezervare prin telefon sau prin e-mail avem nevoie de următoarele date cu caracter personal: nume și prenume;numărul de telefon; adresa dumneavoastră de e-mail. Pentru garantarea rezervării vă solicităm unele informații despre cardul dumneavoastrăbancar. Numărul de telefon și adresa de e-mail ne sunt necesare pentru a vă putea informa asupra stadiului de soluționare a cererii dumneavoastră de rezervare. CUM FOLOSIM INFORMAȚIILE DESPRE DUMNEAVOASTRĂ? Toate aceste informații ne sunt necesare din punct de vedere legal pentru a vă garanta rezervarea și a vă putea caza în Resortul nostru.Pentru confirmarea rezervării vom verifica cardul bancar folositde dumneavoastră pentru garantare,cu ajutorul Raiffeisen Romania, partenerul care ne oferă acest serviciu. Dacă,din diverse motive,vom fi nevoiți să vă contactăm înainte de a vă caza în Resortul nostru,vom face acest lucru pe adresa de e-mail pe care ne-ați comunicat-o.  Nu vindem și nu trimitem datele dumneavoastrăcătre alte entități. Ele sunt stocateîn serverele noastre o perioadăde 24 de luni după ultimul dumneavoastră sejur la noi, iar apoi acestea se șterg automat. MARKETING Nu vă vom trimite, în scopuri de marketing, nici un fel de informații referitoare la Resortul nostru. În timpul procedurii de cazare, dacă veți dori, ne puteți da acordul dumneavoastră pentru a văține la curent cu ofertele noastre, transmise pe adresa dumneavoastră personală de e-mail. Dacă ați acceptat aceasta, puteți oricând renunța la a mai primi ofertede la noi, printr-un proces simplu de dezabonare.  ACCESUL LA INFORMAȚII, RECTIFICARE A DATELOR ȘI PLÂNGERI.  Vrem să vă asigurăm că toate drepturile dumneavoastră sunt respectate și cădatele dumneavoastră cu caracter personal sunt integral protejate. Aveți dreptul săcereți o copie a informațiilor pe care le deținem despre dumneavoastră, să cereți rectificarea sau ștergerea datele respective, ori să cereți restricționarea prelucrării datelor. Dacădoriți să faceți vreuna din operațiile de mai sus, vă rugămsăne scriețiun emailde pe adresa de e-mail folosită în corespondența cu noi. Datele de contact ale departamentului care se ocupăde protecția datelor cu caracter personal sunt: contact@nemethresort.ro Aveți dreptul de a vă plânge către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Acesta este organismul de control căruiavăputeți adresa dacăconsiderați căsolicitările dumneavoastră nu au fost rezolvate conform legii. Mai multe informațiigăsiți la următoarea adresa: http://www.dataprotection.ro/?page=contact VALABILITATEA NOTEI DE INFORMARE PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA Această variantă a Notei de informare este în vigoare din mai 2019 și se va actualiza dacă apar noi cerințe legale.   NOTĂ DE INFORMARE colaborări PFA   NOTĂ DE INFORMARE privind aplicarea prevederilor Regulamentului General de Protecție a Datelor cu Caracter Personal în relația cu avocați, specialiști IT și alte persoane fizice autorizate care oferă societății noastre servicii specializate Noi, la Nemeth Resort srl suntem interesați să vă respectăm intimitatea și, de aceea, politica noastră de confidențialitate și toate procedurile legate de aceasta se conformează Regulamentului General de Protecție a Datelor cu Caracter Personal. Puteți găsi toate informațiile legate de acest subiect la adresa: http://www.nemethresort.ro NOTIFICARE DE INFORMARE a Resortului, Pensiunea Nemeth, Cazare Nemeth, aparțin societății NEMETH  RESORT SRL. În cele ce urmează puteți regăsi informațiile care vă explică modul în care colectăm datele cu caracter personal în relația cu avocați, specialiști IT și alte persoane fizice autorizate care oferă societății noastre servicii specializate. CE INFORMAȚII COLECTĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ? Colectăm următoarele date: denumirea societății / a cabinetului / a PFA; numele și prenumele titularului; sediu; cod de identificare fiscală; coordonatele contului bancar; număr de telefon; adresă de e-mail (opțional).  ÎN CE SCOP COLECTĂM INFORMAȚII DESPRE DUMNEAVOASTRĂ?  Colectăm datele de mai sus pentru a asigura derularea corespunzătoare a contractelor cer se încheie între societate și dumneavoastră.  CUM FOLOSIM INFORMAȚIILE DESPRE DUMNEAVOASTRĂ?  Toate aceste informații ne sunt necesare pentru a putea colabora în mod eficient cu dumneavoastră. Nu vindem datele dumneavoastră către alte entități. Datele sunt stocate în serverele noastre o perioadă de 6 luni de la încetarea colaborării cu dumneavoastră prezență, iar apoi acestea se șterg automat.  TRANSFERUL INTERNAȚIONAL AL DATELOR CU CARACTER PERSONAL. Datele personale pe care le completați nu sunt trimise, sub nicio formă, în străinătate.  ACCESUL LA INFORMAȚII, RECTIFICARE A DATELOR, PLÂNGERI  Vă asigurăm că toate drepturile dumneavoastră sunt respectate și că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt integral protejate. Ele se păstrează, securizat, în sistemele noastre, astfel încât nicio persoană neautorizată nu poate avea acces la ele. Datele de contact ale departamentului care se ocupă de protecția datelor cu caracter personal sunt contact@nemethresort.ro.  Aveți dreptul de a vă plânge către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Acesta este organismul de control căruia vă puteți adresa dacă considerați că solicitările dumneavoastră nu au fost rezolvate conform legii. Mai multe informații găsiți la următoarea adresa: http://www.dataprotection.ro/?page=contact VALABILITATEA NOTIFICĂRII DE CONFIDENȚIALITATE Această variantă a Notei de informare este în vigoare din mai 2019 și se va actualiza dacă apar noi cerințe legale.